София, България - 30 април - 4 май 2018 г.

Проект N. 2016-1-BG01-KA201-023726

Копенхаген, Дания 30 април - 5 май 2017

Челе ди Булгерия, 8 и 9 април 2017