Проект N.2016-1-BG01-KA201-023726

 

Участниците от БНУ "Асен и Илия Пейкови"Рим, в проекта „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“, финансиран  от програма „Еразъм +” на Европейския съюз работят по няколко основни теми и задачи, разпределени  в както следва:

 

МИНАЛО

Датските и българските следи в италианската столица.

В тази връзка ще бъдат направени изследвания и посещения на историческите места свързани с творци от България и Дания, живяли в Рим.

Дания Thotvaldsen, Andersen, Ditlev Blunk, Christoffer Wilhelm Eckersberg, Carl Bloch, Johan August Krafft, Albert Kuchler, Wilhelm Marstrand, Constantin Hansen

България – Иван Вазов, Славейков, Асен и Илия Пейкови, Димитър Добрович, Петър

Парчевич, Кирил и Методий, Борис Христов, Капитан Петко Войвода.

Заснемане на филми, свързани с българските и датските следи в Рим.

Изследванията ще бъдат систематизирани и събрани в електронен вариант и ще бъдат предоставени на участниците на срещата в Рим през декември 2017 г.

 

НАСТОЯЩЕ

Фото изложба на тема „Рим – София - Копенхаген”, където всяко училище може да участва с максимум 15 снимки, в които да покажат своя град.

 

БЪДЕЩЕ

Засаждане на маслиново дърво в двора на Българския културен институт в Рим от учениците от трите държави участнички в проекта. Организиране на концерт в Рим посветен на Европейския съюз и по повод участието на нашето училище в проекта Еразмус+.